Velkommen

Kontakt: 4048 5455 psykolog@mariannebernstorff.dk

Psykolog Marianne Bernstorff


Gennem mit arbejdsliv har jeg haft den glæde at møde mange mennesker - børn, unge, voksne

- forældre og professionelle samarbejdspartnere.

Fælles for dem har været  ønsket om at skabe forandring for sig selv og hinanden. Det har for mig betydet samarbejde på forskellige måder i forbindelse med psykologisk rådgivning, udredning, behandling og supervision. Det har været i forhold til børn/unges udvikling, deres trivsel i familie, daginstitution og skole eller i forhold til livskriser og problemstillinger hos voksne.


Jeg ser det som min opgave at medvirke til forandring i respekt for det enkelte menneskes forhåbninger. Det betyder, at jeg i mit arbejde som psykolog tager udgangspunkt i det, der opleves brydsomt.

I den psykologiske samtale udforsker vi, hvad der er betydningsfuldt for dig, og udfra dette planlægger vi behandling og forløb. I forløbet arbejder vi med at udvikle dine egne ressourcer, så du selv har mulighed for at møde og forandre de udfordringer, livet bringer, eller finde veje at leve med de vanskeligheder og omstændigheder, som ikke er mulige at forandre.


Afhængigt af de problemstillinger, du ønsker at arbejde med, anvendes forskellige metoder inden for narrativ, systemisk terapi, kognitiv terapi eller EMDR terapi.


Jeg er autoriseret psykolog (godkendelse af Psykolognævnet efter lov om psykologer) og har efter lov om psykologer tavshedspligt om de oplysninger, jeg får i mit arbejde.

Jeg arbejder under  De Etiske Principper for Nordiske Psykologer.