Baggrund

Kontakt: 4048 5455 psykolog@mariannebernstorff.dk

Psykolog Marianne Bernstorff


Uddannelser:


Cand.pæd.psych. fra DPU/Århus Universitet (2004)

Autoriseret psykolog (2006)

Specialist i klinisk børnepsykologi (2011)

2 årig uddannelse i Narrativ og Systemisk terapi i teori og praksis - psykoterapi, rådgivning og supervision fra DISPUK


Supervisor i klinisk børnepsykologi (2015)

EMDR grunduddannet terapeut (2015)

EMDR akkrediteret terapeut børn og voksne (2018)


Ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen, København (1986)

Godkendt specialergoterapeut i børn  (2003)


Løbende faglig opdatering gennem kurser og supervision indenfor udredning, behandling og supervision.
Dansk Psykologforening

Erfaring:


Arbejdsmæssige erfaringer i forhold til børn, unge og familier.


Psykolog:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Selvstændig psykolog


Ergoterapeut:

Dag og døgninstitutioner for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, fysiske og psykiske handicap

Freelance børneergoterapeut